Marstrands Nya Ångfartygs AB
ALBREKTSUND
SIGTUNA ex ALBREKTSUND I, vid Söder Mälarstrand