Marstrands Nya Ångfartygs AB
ALBREKTSUND
S/S ALBREKTSUND, vid Norra infarten till Marstrand.