Marstrands Nya Ångfartygs AB
SS
S/S ALBREKTSUND i Mollösund