Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2003-4-3
Första Långgatan, 1923. Spårv nr 11 är skyltad "Utställningen" och på väg med passagerare till Jubileumsutställningen