Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2005-4-1
Telegrafverkets inspektionskorg var gjord av segelduk med botten av brädor. Den drogs mellan husväggarna med linor.