Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2007-4-1
Svanesund 1930 med färjan reserven