Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2006-4-4
Manskapsbil på 3:dje Långgatan. Scania V-16, 0 341, 1916-40