Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2006-4-2
En av de tävlande bilarna (Bentley) undersöks 20 jan 1935