Svenska Turistföreningens vykort från Göteborg
Goteborg
Carlanderska huset