Göteborgs Vykortsklubbs utgivningar.
2008-4-4
Dingle. Järnvägsstationen med fyra SJ-bussar, ca 1927