Svenska Turistföreningens vykort från Göteborg
Goteborg
Stora Hamnkanalen och Norra Hamngatan