Enegrens/Majornas/Åström & Perssons Bryggeri

  

Startsida

Bryggerier i Majorna
   
Bryggeri AB Kronan
     Bryggeriet Viken
     Carnegie Porterbruk
     Enegrens bryggeri
     Sannalidens bryggeri
     Silverkällans bryggeri

Fyrar

Gamla kartor 

Harry Martinsson

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Klippans Kulturreservat   

Klippans Kulturreservat

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Majornas Gasverk 

Marstrandsbolagen

Min vykortssamling 

Du är besökare
hit counter javascript
sedan 16 sept. 2010

 

Du är besökare

sedan oktober 2004

 

Enegrens/Majornas/Åström & Perssons Bryggeri
 

Enegrens svagdricksbryggeri startades 1860 och drevs i nästan 50 år av Emanuel Bernhard Enegren.
Bryggeriet bytte namn till Majornas bryggeri och 1909 byttes igen till Åström & Persson, i samband med att Enegren sålde sitt bryggeri.
Bryggeriet låg inne på gården i korsningen Höglundsgatan och Karl Johansgatan 98.

Från mitten av 1880-talet utvidgade han rörelsen till dubbel storlek. Produktionen uppgick då till ca 3 000 hl och antalet arbetare var 4.
Den mest kända produkten hette EBE-dricka efter grundarens initialer.
Det lilla bryggeriet hade i början av 1900-talet en maltavverkning på 30 ton. E. B. Enegren överlät år 1909 sitt bryggeri till J. L. Persson, som under åren omkring 1910 höjde produktionen till 5 000 hl.
Under åren 1909 - 1916 drevs rörelsen under namnet Åström & Persson.
Bryggeriet köptes upp av A J Pripp & Son år 1949 och lades ner samma år.
 


Källa:
Landsarkivet Göteborg


© Copyright 2010-2011 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den den 18 sept. 2011

hagmanstorp(at)hotmail.com
Byt ut (at) mot @