Lorentska Bruket

 

Startsida

Bryggerier i Majorna

Fyrar

Gamla färjförbindelser
på Göta Älv
 

Gamla kartor

Harry Martinsson

HMUb ULVEN   

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Majorna och Klippans Kulturreservat
    Axel Evert Taube
  
 Belägringen Gråbergsgatan 1887 
    Carnegiebryggeriet
   
Fyrbåksexpressen
    Färgenäs-Klippan
 
   Gamla kartor  
    Klippans Varv
   
Majornas Gasverk 
    Majornas Biografer 

    Majornas Elementärläroverk     
   
Majornas Original 
   
Majornas Repslageri
    Ostindiska kompaniet
    Polska konsulatet
    Repslagerier i Majorna 
    Röda Sten och Glasbruket
    Sessan-linjen
   
Stigbersliden
    Varvet Kusten  7

    Vädersågen
   
Älvsborgs slott
    Älvsborgs Kungsladugård
    Majorna     

Marstrandsbolagen 

Min vykortssamling 

Sessanlinjen 

Svenska Amerika Linjen  

Sänkta svenska handelsfartyg under II:a världskriget

Teneriffa 

Vädersågen Majorna

Skriv i min
Min gästbok

Skriv i min gästmapp
Free Guestmap from Bravenet.com

Du är besökare
web counter
sedan 1 april 2005

Om Lorentska bryggeriet


Carnegie SOUT

Abraham Robert Lorent tysk industriidkare köpte år 1808 mark i den då Göteborgska bebyggelsens yttre utkant vid Klippan, för att uppföra ett sockerbruk, på den mark Göteborgs glasbruk tidigare legat (1762-1803) och fem år senare även ett porterbryggeri. Lorent skaffade sig även ett previlegie att själv få göra fat och tunnor för porter, tillstånd att importera humle i den mängd som han behövde. År 1817 fördes den första portern ut på marknaden från Lorentska bryggeriet. Samtidigt hade regeringen förbjudit all import av utländsk porter. Porterbryggeriet utvecklade sig till ett jättebryggeri till vilket man tidigare aldrig sett någon motsvarighet i Sverige. År 1830 kunde man mäska 2.400 tunnor korn, och den årliga tillverkningskapaciteten uppgick till 23.500 hl porter.
År 1833 avled Lorent och på grund av att han förlorat hela sin förmögenhet på spekulation, måste arvingarna sälja bruket. Bruken var det största industriföretaget i staden.


Den låga breda byggnaden Carnegie porterbryggeri
Den höga till höger Sockerbruket


Det inköptes av den då 23-årige grosshandlaren David Carnegie J:r för 402.912 rkr. I priset ingick även färdiga produkter och lösa inventarier.
År 1841 slogs grosshandelsrörelsen och fabriksrörelsen samman under namnet David Carnegie & Co. 10 år senare ändrades namnet till Handelsbolaget David Carnegie & Co och som nya delägare ingick fyra göteborgare där ibland Konsul Oscar Ekman. David Carnegie hade då flyttat tillbaka till England. År 1860 ändrades Handelsbolaget till Aktiebolag, och som ledare och chef blev Oscar Ekman.
År 1907 uppdelades det gamla bolaget i tre särskilda bolag med skilda intresseområde; Porterbryggeriet AB David Carnegie & Co, Svenska Sockerbolaget AB och Fastighetsaktiebolaget David Carnegie & Co.


Översiktsbild över Carnegie Bruk.

Carnegie porter är Sveriges äldsta registrerade varumärke som ännu är i bruk. Sedan år 1836 har man njutit av det mörka ölet med de hälsosamma egenskaperna.
Namnet porter kommer från Londons stadsbud som hade det som sin favoritdryck (eng.: porter, bärare). Den mörka färgen är ett resultat av den hårda rostningen av malten.


Carnegie Klass II


Öl är som regel en färskvara, porter är undantaget. Den mognar och är drickfärdig efter 3-4 månader, men fortsätter att utvecklas och förädlas i upp till 10 år. Ung porter är kraftfull och livlig med en tydlig syra som mildras med tiden. Ju längre den lagras, desto mer framträder porterns typiska arom av kaffe och madeira.
Porter användes förr i medicinska syften och ansågs som närande och styrkande. Långt in på 1900-talet ordinerades ammande kvinnor porter med äggula. Som mest populär var Carnegie porter år 1916 då Carnegiebryggeriet producerade 5,5 miljoner liter porter. Det mesta konsumerades i Sverige men exporten var omfattande och det gick att köpa Carnegie porter i både New York och Brasilien!
År 1914 bryggdes 15 000 000 halvbuteljer porter.


Jäskar från Carnegie

Porterbryggeriet hade då ett aktiekapital på fem miljoner kronor. Den 1 jan. 1921 övertog Vin- och Spritcentralen bryggeriets alla aktier för 13 miljoner kronor.
Den 11 december 1928 sålde Vin- och Spritcentralen aktiemajoriteten till AB Pripp & Lyckholm för en köpesumma av 8 miljoner kr.


Vaktmästarbostaden Carnegie Bruk.
Foto: Herbert von Börtzell-Szuch

Pripp & Lyckholm är en sammanslagning av J. A. Pripp & Son samt J. W. Lyckholm & Co.
Pripps är ett av Sveriges äldsta bryggeri och har anor från år 1758 då stadsbokhållare Lorentz Ekman uppförde en bryggeribyggnad vid Stampbron, som bildar upphovet till det Prippska bryggeriet. År 1828 arrenderade bryggaren J. A. Pripp bryggeriet som målmedvetet arbetade fram det då största bryggeriet. Han inköpte rörelsen 1844. J. A. Pripp dog år 1862 och rörelsen övergick till sonen Carl. Carl Pripp drev bryggeriet till sin bortgång år 1878, varefter firman ombildades till ett aktiebolag. Bolaget ingick i ett konsortium år 1889 bestående av två andra företag, Eriksbergs Bryggeri och Göteborgs Bryggeri, och samtidigt bildades ett nytt bolag för gemensam förvaltning, AB  Göteborgs Förenade Bryggeri. År 1902 köpte AB J. A. Pripp & Son moderbolagets aktier och AB Göteborgs Förenade Bryggerier gick i likvidation. Samtidigt lades Göteborgs Bryggeri ner och Eriksbergs bryggeri blev ett svagdricksbryggeri.


Vykort över Carnegie Bruk.

J. W. Lyckholm & Co grundades år 1881 av bryggaren J. W. Lyckholm på Skårsvägen. J. W. Lyckholm avled 1894 och efterträddes då av sin bror Melcher Lyckholm som drev rörelsen till år 1924 då disponent Wilhelm Månsson trädde in som företagets chef.

Eriksbergs Bryggeri startades av bryggaren O. A. Andersson på Mölndalsvägen. Bryggeriet ombyggdes helt under åren 1936-39. Tillverkningen var nu ca. 50.000 hl svagdricka.

Se även
Filmer från Majorna


© Copyright 2004-2014 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den 8 augusti 2014