Ostindiska Kompaniet

 

Startsida

Bryggerier i Majorna

Fyrar

Gamla färjförbindelser
på Göta Älv
 

Gamla kartor

Harry Martinsson

HMUb ULVEN   

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Majorna och Klippans Kulturreservat
    Axel Evert Taube
  
 Belägringen Gråbergsgatan 1887 
    Carnegiebryggeriet
   
Fyrbåksexpressen
    Färgenäs-Klippan
 
   Gamla kartor  
    Klippans Varv
   
Majornas Gasverk 
    Majornas Biografer 

    Majornas Elementärläroverk     
   
Majornas Original 
   
Majornas Repslageri
    Ostindiska kompaniet
    Polska konsulatet
    Repslagerier i Majorna 
    Röda Sten och Glasbruket
    Sessan-linjen
   
Stigbersliden
    Varvet Kusten  7

    Vädersågen
   
Älvsborgs slott
    Älvsborgs Kungsladugård
    Majorna     

Marstrandsbolagen 

Min vykortssamling 

Sessanlinjen 

Svenska Amerika Linjen  

Sänkta svenska handelsfartyg under II:a världskriget

Teneriffa 

Vädersågen Majorna

Skriv i min
Min gästbok


 

Klippans glanstid inföll under 1700-talet med Ostindiska kompaniets (1731 - 1813) utrustningshamn.
År 1731 grundades Ostindiska kompaniet och handel och sjöfart dominerade näringslivet. Sill och tran blev viktiga exportprodukter under tiden 1760-1810.
Ostindiska kompaniet var Sveriges första stora handelsföretag, som har haft stor ekonomisk och kulturell betydelse för Göteborg.
Vid Klippan hade Ostindiska kompaniet sin hamn för de skepp som kom tillbaka hem från Kina. Efter att skeppen satts på grund i leran, lastades varorna om på mindre båtar som forslade varorna vidare till Ostindiska huset vid Norra Hamngatan. När skeppen tömts på sin last lättade de och lyfte sig ur leran.
Den första svenska ostindiefararen lämnade Klippan den 9 februari 1732. Ett och ett halvt år senare återkom fartyget till Klippans hamn.


Ostindieskeppet PRINSESSAN SOPHIA MAGDALENA vid Klippan 1765.

I augusti 1765 ankrar Ostindiska kompaniets fartyg PRINSESSAN SOPHIA MAGDALENA upp vid Klippan, Göteborg, efter sin jungfruresa till Canton i Kina.

Lasten hon medför hem, bestod främst av the, siden, ostindiskt porslin och prydnadssaker. Till en del blir detta kärkomna julgåvor i välbärgade hem, och även i en och annan sjömansstuga.

En av de större byggnaderna från Ostindiska kompaniets dagar är sjömagasinet, byggt år 1775. Idag finns i byggnaden en restaurang med namnet Sjömagasinet. Flertalet av de byggnader som ostindiska kompaniet uppförde vid Klippan finns ännu kvar och bildar en unik miljö från 1700-talet. Bland annat det gamla Gästgiveriet (Klippan 12, byggdes 1762 och som fram till 1858 fungerade som värdshus), Sjömagasinet, Corp de logi, Röda byggnaden (Klippan 4), och Ankarsmedjan. Här byggdes verkstäder, magasin och bostäder. Bryggor och kajer vilade på sänkta vrak.


Ostindiska Kompaniets kontor och magasin
Foto; Gustav Johansson

Ankarsmedjan innehöll två verkstäder. Dels en smedja med stengolv i den västra delen, och en blockverkstad med trägolv och loft i den östra delen. I dag hyr restaurant Sjömagasinet Ankarsmedjan, som byggt om lokalen för inspelning av matlagningsprogram i TV 4.

Gästgiveriet, var av furu- och grantimmer, brädklädd och rödmålad, täckt med Bräder och Tegel, står på en 3/4 alns hög gråstensfot, har 2 våningar och vind, med 3 rum, kök och förstuga i övre våningen samt 4 rum, kök och förstuga i undra våningen. I sju av rummen var väggarna klädda med papperstapeter, och i huset fanns 5 st. Pottekakelugnar med järndörrar och Spjell. En av dem beskrives som: En blåspräcklig Kakelugn af pot med skänk och halfrund niche. I det ena köket fanns en spis med bakugn under, det andra saknade bakugn. Takrännorna var av trä och huset hade två skorstenar. Värdet på hela Gästgiveriet då (1762) var 1465 riksdaler och 32 skilling.
På Gästgiveriet åt
skeppsprästen Jacob Wallenberg en sista måltid den 8 december 1769, innan han som avseglade med ostindiefararen Finland mot kinesiska Kanton.  Gästgiverivärden, skotten James Carnegie, var förmodligen inte släkt med industrimannen och donatorn. Han arrenderade den 1762 uppförda byggnaden av Volrath von Öltken, som på den tiden ägde en stor del av Klippanområdet. Mellan 1770 och 1780-talet var Hans Vikström arrendator  (traktör).
År 1858 inreddes värdshuset för tre familjer och blev enbart privatbostad.
Här hade Galleri Kusten i slutet av 1960-talet och till år 1972 utställningar i bottenvåningen. Sedan huset restaurerats år 1974 , har fyra familjer fått moderniserade lägenheter där.

 


© Copyright 2004-2014 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den den 08 augusti 2014