Majorna

  


Startsida

Bryggerier i Majorna

Fyrar

Gamla färjförbindelser
på Göta Älv
 

Gamla kartor

Harry Martinsson

HMUb ULVEN   

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Majorna och Klippans Kulturreservat
    Axel Evert Taube
  
 Belägringen Gråbergsgatan 1887 
    Carnegiebryggeriet
   
Fyrbåksexpressen
    Färgenäs-Klippan
 
   Gamla kartor  
    Klippans Varv
   
Majornas Gasverk 
    Majornas Biografer 

    Majornas Elementärläroverk     
   
Majornas Original 
   
Majornas Repslageri
    Ostindiska kompaniet
    Polska konsulatet
    Repslagerier i Majorna 
    Röda Sten och Glasbruket
    Sessan-linjen
   
Stigbersliden
    Varvet Kusten  7

    Vädersågen
   
Älvsborgs slott
    Älvsborgs Kungsladugård
    Majorna     

Marstrandsbolagen 

Min vykortssamling 

Sessanlinjen 

Svenska Amerika Linjen  

Sänkta svenska handelsfartyg under II:a världskriget

Teneriffa 

Vädersågen Majorna

Skriv i min
Min gästbok

Du är besökare
asp hit counter
sedan juni 2011

 

Du är besökare

sedan oktober 2004

 

Sillsalterier och Trankokerier i Majorna

I mitten av 1700-talet började sillen i stora stim komma in mot bohuslänska kusten. Det var inta bara Bohuskusten som hade sillsalterier och trankokerier. Tranoljan användes som bränsle till lampor.

I området mellan Röda sten och Gamla varvet fanns flera sillsalterier. Minst två av dessa hade även trankokerier. Anläggningarna ägdes av affärsmän från Göteborg, som gjorde stora investeringar i anläggningarna. De flesta trankokerierna hade först använt sig av resterna som blev över efter saltningen. Allteftersom sillen gick till utefter kusten blev det överskott av sill vid salterierna, och det som inte hanns med att beredas, gick över till trankokerierna.

Strax öster om Röda sten låg ett sillsalteri ägt av Johan Schutz. Anläggningen byggdes upp runt 1760 och var i bruk till slutet av 1700-talet. År 1796 övertar Carl Bagge anläggningen och årsproduktionen av saltad sill var ca 2000 tunnor. År 1808 köptes hela anläggningen av A R Lorent som byggde ett sockerbruk och ett bryggeri på området.

Där Novotell ligger i dag låg Gamla slottets salteri. Detta ägdes av J C Böker, men såldes 1798 till Erskine & Co.

Strax väster om Älvsborgs slott låg i början av 1750-talet ett sillsalteri och trankokeri som ägdes av Johan Cahman. År 1761 byggde han också ett gjuteri intill för att gjuta grytor till trankokerier. År 1772 såldes anläggningen (salteri såväl som gjuteri) till Christan Arfvidson. År 1806 såldes det på offentlig auktion. År 1815 var sillsalteriet nedlagt och gjuteriet säljas vidare till A.M. Prytz. År 1823 lades gjuteriet ner.

Öster om Klippanområdet fanns en långgrund vik som kallades Majbukten. I början av 1760-talet byggdes ett sillsalteri som kallades Salteri Kusten. Salteriet var till viss det byggt på sänkta fartyg i viken. Salteriet drevs från början av Johan Schutz, men övertogs senare av Peter Bagge.

År 1767 låg vid Majviken ytterligare ett sillsalteri. Detta ägdes av Anders Gadd. Senare blev Samuel Schutz ägare till sillsalteriet.

Vid Majnabbe låg ett salteri som år 1791 köpes av Jonas Kjellberg. Han byggde även ett mindre trankokeri. I början av 1790-talet producerade omkring 5 000 tunnor salt årligen vid anläggningen och 40-70 fat tran. Under andra halvan av 1790-talet var produktionen i allmänhet lägre, mellan 2 000 och 4 000 tunnor salt sill samt cirka 10 fat tran.

Sillen exporterades till områden runt Östersjön.

 

Gamla kartor över Klippan
 

Se även
Filmer från Majorna

 

Källor:
Landsakivet Göteborg
Majornas historia


© Copyright 2011-2013 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den den 08 augusti 2014

hagmanstorp(at)hotmail.com
Byt ut (at) mot @